• A-
  • A
  • A+
четврток, 22 февруари 2018, 

Обичаи и верувања

Oбичаи и верувања

22 февруари 2018 Народна филозофија Македонски народни пословици и поговорки  Без алат нема занат... повеќе...

 

Oбичаи и верувања

21 февруари 2018 Народни обичаи Галичка свадба  Од свадбените традиции што се одржуваат за време ... повеќе...

Oбичаи и верувања

20 февруари 2018 Верувања и суеверија Сениште во лом  Нацо Талев од гр. Битола ми кажуваше за едн... повеќе...

Oбичаи и верувања

19 февруари 2018 Традиции Како се славеа слави Е порано славите поинаку се славеа. Ќе ти дојт пол... повеќе...

Oбичаи и верувања

18 февруари 2018 Прочка - Велики поклади   Празник на проштевањето и очистувањето од гревовите  П... повеќе...

Oбичаи и верувања

17 февруари 2018 Верувања - суеверија Ва... повеќе...

Oбичаи и верувања

16 февруари 2018 Цркви и манастири во Македонија Плаќе1. Црква Св. Илија. На едно возвишение, на ј... повеќе...

Oбичаи и верувања

15 февруари 2018 Сретение Господово  Средбата меѓу побожниот старец и спасителот на светот  Меѓ... повеќе...

Oбичаи и верувања

14 февруари 2018 Свети маченик Трифун   За... повеќе...

Oбичаи и верувања

13 февруари 2018 Македонски народни песни о... повеќе...

Oбичаи и верувања

Oбичаи и верувања

Свети три светители   Три столбови на христијанската црква  Покрај тоа што си имаат и посебни пр... повеќе...

Oбичаи и верувања

Детски фолклор од Струшки Дримкол  1. Антатили, заракатили,заракатика, така,елин, белин, буф,Америк... повеќе...

Oбичаи и верувања

10 февруари 2018 Народна филозофија Македонски народни гатанки  ПушкаЕлбет-бег царев зет на кол в... повеќе...

Oбичаи и верувања

9 февруари 2018 Традиции За црквите Свети Јоан Каневски и Света Богородица Челничка во Охрид или в... повеќе...

Обичаи и верувања

8 февруари 2018 Суеверија   Запишани од Јордан Хаџи Константинов Џинот  Добродетељу сладкиј! Врем... повеќе...

Oбичаи и верувања

7 февруари 2018 Од Тиквешкиот зборник Слово за овошкатаОче благослови!Си беше еден човек, имаше ло... повеќе...

Oбичаи и верувања

6 февруари 2018 Македонски народни песни Потонала е девојка Потонала е девојка,во тајно бело езер... повеќе...