• A-
  • A
  • A+
E enjte, 19 Tetor 2017, 

Gjendja e rrugëve

Gjendja e rrugëve

Gjendja e rrugëve

Shkup, 19 tetor 2017 (MIA) - Komunikacioni nëpër rrugët shtetërore  po zhvillohet nëpër rrugë të tha... më tepër...

 
Gjendja e rrugëve

Gjendja e rrugëve

Shkup, 18 tetor 2017 (MIA) - Komunikacioni nëpër rrugët shtetërore  po zhvillohet nëpër rrugë të tha... më tepër...

Gjendja e rrugëve

Gjendja e rrugëve

Shkup, 17 tetor 2017 (MIA) - Komunikacioni nëpër rrugët shtetërore  po zhvillohet nëpër rrugë të tha... më tepër...

Gjendja e rrugëve

Gjendja e rrugëve

Shkup, 16 tetor 2017 (MIA) - Komunikacioni nëpër rrugët shtetërore  po zhvillohet nëpër rrugë të tha... më tepër...

Gjendja e rrugëve

Gjendja e rrugëve

Shkup, 15 tetor 2017 (MIA) - Komunikacioni nëpër rrugët shtetërore  po zhvillohet nëpër rrugë të tha... më tepër...

Gjendja e rrugëve

Gjendja e rrugëve

Shkup, 14 tetor 2017 (MIA) - Komunikacioni nëpër rrugët shtetërore  po zhvillohet nëpër rrugë të tha... më tepër...

Gjendja e rrugëve

Gjendja e rrugëve

Shkup, 12 tetor 2017 (MIA) - Komunikacioni nëpër rrugët shtetërore  po zhvillohet nëpër rrugë të tha... më tepër...

Gjendja e rrugëve

Gjendja e rrugëve

Shkup, 11 tetor 2017 (MIA) - Komunikacioni nëpër rrugët shtetërore  po zhvillohet nëpër rrugë të tha... më tepër...

Gjendja e rrugëve

Gjendja e rrugëve

Shkup, 10 tetor 2017 (MIA) - Komunikacioni nëpër rrugët shtetërore  po zhvillohet nëpër rrugë të tha... më tepër...

Gjendja e rrugëve

Gjendja e rrugëve

Shkup, 9 tetor 2017 (MIA) - Komunikacioni nëpër rrugët shtetërore  po zhvillohet nëpër rrugë të that... më tepër...

Gjendja e rrugëve

Gjendja e rrugëve

Shkup, 7 tetor 2017 (MIA) - Komunikacioni nëpër rrugët shtetërore  po zhvillohet nëpër rrugë të lagë... më tepër...

Gjendja e rrugëve

Gjendja e rrugëve

Shkup, 6 tetor 2017 (MIA) - Komunikacioni nëpër rrugët shtetërore  po zhvillohet nëpër rrugë të that... më tepër...

Gjendja e rrugëve

Gjendja e rrugëve

Shkup, 5 tetor 2017 (MIA) - Komunikacioni nëpër rrugët shtetërore  po zhvillohet nëpër rrugë të that... më tepër...

Gjendja e rrugëve

Gjendja e rrugëve

Shkup, 4 tetor 2017 (MIA) - Komunikacioni nëpër rrugët shtetërore  po zhvillohet nëpër rrugë të that... më tepër...

Gjendja e rrugëve

Gjendja e rrugëve

Shkup, 3 tetor 2017 (MIA) - Komunikacioni nëpër rrugët shtetërore  po zhvillohet nëpër rrugë të that... më tepër...

Gjendja e rrugëve

Gjendja e rrugëve

Shkup, 2 tetor 2017 (MIA) - Komunikacioni nëpër rrugët shtetërore  po zhvillohet nëpër rrugë të that... më tepër...

Gjendja e rrugëve

Gjendja e rrugëve

Shkup, 1 tetor 2017 (MIA) - Komunikacioni nëpër rrugët shtetërore  po zhvillohet nëpër rrugë të that... më tepër...