• A-
  • A
  • A+
E enjte, 19 Tetor 2017, 

Marketing


Në përgjithësi
Faqja e internetit të MIA-s është vendi i duhur për të publikuar reklamat dhe shpalljet tuaja. Veçanërisht nëse doni që t'i shohin njerëzit kryesorë të mediave, gazetarët dhe redaktorët, por edhe funksionarët e shumtë, afaristët dhe qytetarët.


Formati dhe madhësia
Publikimi i shpalljeve dhe reklamimeve në faqen e internetit të MIA-s domethënë të tregohen formatet standarde të shpalljes (JPG,GIF, të animuara GIF ose FLASH) në madhësitë e mëposhtme të mundshme : 500x70, 680x90, 519x100, 290x140, 140x100 pikselë.

Çmimet 
Çmimet e shpalljeve dhe reklamimeve në faqen e internetit janë konfirmuar me Listën e çmimeve për shpallje dhe reklamime në internet faqen e MIA-s.