• A-
 • A
 • A+
E hënë, 19 Mars 2018, 

Informacione me karakter publik

 

 1. Statuti i shoqërisë aksionare "Agjencia Informative e Maqedonisë” - MIA, në pronësi shtetërore

 2. Rregullore me organogram  për organizimin e brendshëm

 3. Rregullore për sistematizimin e vendeve të punës

 4. Listë e të punësuarve në këtë institucion me pozicionet, e-mailet zyrtare dhe telefonat zyrtarë

 5. Lista e çmimeve (çmimore për shitjen e lajmeve dhe serviseve informative)

 6. Raporte revizore

 7. Lista e informacioneve me karakter publik dhe kontakti i personit i cili është i angazhuar për informacionet e karakterit publik

 8. Rregullore për  raportim të brendshëm të mbrojtur

 9. Kontakt nga personi i autorizuar për mbrojtjen e raportimit të brendshëm

 10. Emri dhe mbiemri i zyrtarit për mbrojtjen e të dhënave personale, pozita në institucion, e-maili zyrtar dhe numri zyrtar i telefonit.