МИА Македонска информативна агенција
Photo service
10/12/2017 , DUI holds rally in Srmnovo(MIA/DUI)
DUI holds rally in Srmnovo