МИА Македонска информативна агенција
Photo service
11/10/2017 ,  Tivat Days in Skopje(MIA/ib)
Tivat Days in Skopje