МИА Македонска информативна агенција
Photo service
1/2/2018 , PM Zaev, FinMin Tevdovski - press conference(MIA/fn)
PM Zaev, FinMin Tevdovski - press conference