МИА Македонска информативна агенција
Photo service
6/23/2018 , Vodno mountain hut reconstructed (MIA)
Vodno mountain hut reconstructed