Обичаи и верувања

Обичаи и верувања

12 мај 2018 (МИА)  Од нашето фолклорно минато Слушање пилето (Кукавицата) Кукавицата је пролетно п... повеќе...

 

Обичаи и верувања

11 мај 2018 (МИА)   Народни верувања од Кратовско  Змеј, аждер и ламја се скоро едно и исто.Змејот... повеќе...

Обичаи и верувања

10 мај 2018 (МИА)   Од автобиографијата на Марко Цепенков  Еден неделен ден седевме во читалиште: ... повеќе...

Обичаи и верувања

8 мај 2018 (МИА)   Свети апостол и евангелист Марко  Именден празнуваат: Марко...Светиот апостол и... повеќе...

Обичаи и верувања

Записи од старите времиња    Заради вас держев крестотна рамото моеи го носиф дуридо крајното мест... повеќе...

Обичаи и верувања

Свети великомаченик Георгиј Победоносец (Ѓурѓовден)   Празник на обновувањето на природата и на жи... повеќе...

Обичаи и верувања

5 мај 2018 (МИА)   Од минатото на Струга   Уста се вика местото каде што истекува Црн Дрим од Ох... повеќе...

Обичаи и верувања

4 мај 2018 (МИА)   Народна медицина   Кузман Шапкарев за народната медицина во Македонија Начето... повеќе...

Обичаи и верувања

Народни умотворби   Благослови   Аирлија да ... повеќе...

Обичаи и верувања

2 мај 2018 (МИА) Наш народен живот Месени јадења  Од брашно правиме бакрдан. Ќе зовриет водата, ќ... повеќе...

Обичаи и верувања

1 мај 2018 (МИА) ... повеќе...

Обичаи и верувања

30 април 2018 (МИА) Преданија  Село Зрзе и Змеоец  Село Зрзе ет кај што заоѓат сонце од Прилеп. Н... повеќе...

Обичаи и верувања

Обичаи и верувања 29 април 2018 (МИА) Македонски народни песни пеани од групата „Билјана“ од О... повеќе...

Обичаи и верувања

28 април 2018 (МИА) Растенијата во македонските народни песни  Пушчи ја, бабо, мори, Тодорка Пушч... повеќе...

Обичаи и верувања

27 април 2018 (МИА) Записи од минатото  Собирање деца за јаничари1567 год....Во оваа година по сет... повеќе...

Обичаи и верувања

26 април 2018 (МИА) Записи од старите времиња  Куга мораше по свету,ни оста детени женани човексве... повеќе...

Обичаи и верувања

25 април 2018 (МИА) Од нашето минато Пeчалбарството во село Брусник, Битолско  Печалбарството во ... повеќе...