МИА Македонска информативна агенција
Фото на денот
Скопје, Македонија, 04.03.2016, Поплави Хаити(МИА/ЕПА)
Четворица на еден мотор во полавените подрчја во Конаса, Хаити, 03 март 2016.

Назад до Фото сервис