МИА Македонска информативна агенција
Фото на денот
Скопје, Македонија, 22.08.2016, Облаци за бура(МИА/ЕПА)
Облаци што носат бура во близина на Патерздрорф, Германија, 22 Август 2016.

Назад до Фото сервис