МИА Македонска информативна агенција
Фото на денот
Скопје, Македонија, 18.11.2016, Кашмирски деца(МИА/ЕПА)
Кашмирски деца си играат во длабоки есенски лисја. Срингар, Кашмир, Индија, 18 ноември 2016.
2018: Јануари, Февруари, Март, Април, Мај, Јуни, Јули, Август, Септември
2017: Јануари, Февруари, Март, Април, Мај, Јуни, Јули, Август, Септември, Октомври, Ноември, Декември
2016: Јануари, Февруари, Март, Април, Мај, Јуни, Јули, Август, Септември, Октомври, Ноември, Декември
2015: Јануари, Февруари, Март, Април, Мај, Јуни, Јули, Август, Септември, Октомври, Ноември, Декември
2014: Декември

Назад до Фото сервис