МИА Македонска информативна агенција
Фото на денот
Скопје, Македонија, 03.02.2017, Цртање биволи(МИА/ЕПА)
Фестивал за цртање по биволи во Нам, Виетнам, 02 февруари 2017.

Назад до Фото сервис