МИА Македонска информативна агенција
Фотосторија
Скопје, Македонија, 10.12.2015, Фиат лукс изложба со проекции на животни врз Базиликата Св. Петар во Ватикан(МИА/ЕПА)
Фиат лукс изложба со проекции на животни врз Базиликата Св. Петар во Ватикан
2018: Јануари, Февруари, Март, Април, Мај, Јуни, Јули, Август, Септември
2017: Јануари, Февруари, Март, Април, Мај, Јуни, Јули, Август, Септември, Октомври, Ноември, Декември
2016: Јануари, Февруари, Март, Април, Мај, Јуни, Јули, Август, Септември, Октомври, Ноември, Декември
2015: Јануари, Февруари, Март, Април, Мај, Јуни, Јули, Август, Септември, Октомври, Ноември, Декември
2014: Декември

Назад до Фото сервис