МИА Македонска информативна агенција
Фото сервис
02.12.2013 , Спасовво центар за социјални работи(МИА/Ивана Батев)
Министерот Диме Спасов го посети Меѓуопштинскиот центар за социјални работи Скопје каде почнуваат со работа лица вработени преку проектот за вработување на 1.600 лица од социјално ранливите категории во јавниот сектор
2018: Јануари, Февруари, Март, Април, Мај, Јуни, Јули, Август, Септември
2017: Јануари, Февруари, Март, Април, Мај, Јуни, Јули, Август, Септември, Октомври, Ноември, Декември
2016: Јануари, Февруари, Март, Април, Мај, Јуни, Јули, Август, Септември, Октомври, Ноември, Декември
2015: Јануари, Февруари, Март, Април, Мај, Јуни, Јули, Август, Септември, Октомври, Ноември, Декември
2014: Јануари, Февруари, Март, Април, Мај, Јуни, Јули, Август, Септември, Октомври, Ноември, Декември
2013: Јануари, Февруари, Март, Април, Мај, Јуни, Јули, Август, Септември, Октомври, Ноември, Декември
2012: Ноември, Декември