МИА Македонска информативна агенција
Фото сервис
01.07.2014 , Бесплатен одмор(МИА/Фросина Насковиќ)
Министерот Диме Спасов ја испрати првата група деца кои ќе ја користат бесплатната услуга за одмор и рекреација на деца од семејства со социјален ризик и деца корисници на посебен додаток за 2014 година
2018: Јануари, Февруари, Март, Април, Мај, Јуни, Јули, Август, Септември
2017: Јануари, Февруари, Март, Април, Мај, Јуни, Јули, Август, Септември, Октомври, Ноември, Декември
2016: Јануари, Февруари, Март, Април, Мај, Јуни, Јули, Август, Септември, Октомври, Ноември, Декември
2015: Јануари, Февруари, Март, Април, Мај, Јуни, Јули, Август, Септември, Октомври, Ноември, Декември
2014: Јануари, Февруари, Март, Април, Мај, Јуни, Јули, Август, Септември, Октомври, Ноември, Декември
2013: Јануари, Февруари, Март, Април, Мај, Јуни, Јули, Август, Септември, Октомври, Ноември, Декември
2012: Ноември, Декември