МИА Македонска информативна агенција
Фото сервис
19.06.2015 , Средба на Спасов со претставници на Националниот сојуз на слепи,лица со телесен инвалидитет и глуви на наглуви лица(МИА/Дарко Попов)
Средба на Министерот за труд и социјална политика Диме Спасов со претставници на Националниот сојуз на слепи, Националниот сојузот на лица со телесен инвалидитет и претставници на Националниот сојуз на глуви на наглуви лица
2018: Јануари, Февруари, Март, Април, Мај, Јуни, Јули, Август, Септември, Октомври
2017: Јануари, Февруари, Март, Април, Мај, Јуни, Јули, Август, Септември, Октомври, Ноември, Декември
2016: Јануари, Февруари, Март, Април, Мај, Јуни, Јули, Август, Септември, Октомври, Ноември, Декември
2015: Јануари, Февруари, Март, Април, Мај, Јуни, Јули, Август, Септември, Октомври, Ноември, Декември
2014: Јануари, Февруари, Март, Април, Мај, Јуни, Јули, Август, Септември, Октомври, Ноември, Декември
2013: Јануари, Февруари, Март, Април, Мај, Јуни, Јули, Август, Септември, Октомври, Ноември, Декември
2012: Ноември, Декември