МИА Македонска информативна агенција
Фото сервис
01.06.2016 , Прес-конференција на Славче Трпески и Горан Јовановски(МИА/Дарко Попов)
Прес-конференција на директорот на Агенцијата за катастар на недвижности Славче Трпески и на претседателот на Комората на овластени геодети и трговски друштва за геодетски работи на РМ, Горан Јовановски
2018: Јануари, Февруари, Март, Април, Мај, Јуни, Јули, Август, Септември
2017: Јануари, Февруари, Март, Април, Мај, Јуни, Јули, Август, Септември, Октомври, Ноември, Декември
2016: Јануари, Февруари, Март, Април, Мај, Јуни, Јули, Август, Септември, Октомври, Ноември, Декември
2015: Јануари, Февруари, Март, Април, Мај, Јуни, Јули, Август, Септември, Октомври, Ноември, Декември
2014: Јануари, Февруари, Март, Април, Мај, Јуни, Јули, Август, Септември, Октомври, Ноември, Декември
2013: Јануари, Февруари, Март, Април, Мај, Јуни, Јули, Август, Септември, Октомври, Ноември, Декември
2012: Ноември, Декември