МИА Македонска информативна агенција
Фото сервис
03.10.2017 , Потпишување меморандум меѓу Агенцијата за разузнавање и Факултетот за безбедност - Скопје(МИА/Фросина Насковиќ)
Потпишување меморандум меѓу Агенцијата за разузнавање и Факултетот за безбедност - Скопје и предавање на директорот на Агенцијата за разузнавање на РМ Зоран Иванов на тема „Промените во безбедносното опкружување на Република Македонија и глобалните предизвици и закани”
2018: Јануари, Февруари, Март, Април, Мај, Јуни, Јули, Август, Септември
2017: Јануари, Февруари, Март, Април, Мај, Јуни, Јули, Август, Септември, Октомври, Ноември, Декември
2016: Јануари, Февруари, Март, Април, Мај, Јуни, Јули, Август, Септември, Октомври, Ноември, Декември
2015: Јануари, Февруари, Март, Април, Мај, Јуни, Јули, Август, Септември, Октомври, Ноември, Декември
2014: Јануари, Февруари, Март, Април, Мај, Јуни, Јули, Август, Септември, Октомври, Ноември, Декември
2013: Јануари, Февруари, Март, Април, Мај, Јуни, Јули, Август, Септември, Октомври, Ноември, Декември
2012: Ноември, Декември