МИА Македонска информативна агенција
Фото сервис
01.12.2017 , Потпишување на договор за закуп на градежно земјиште(МИА/Дарко Попов)
Потпишување на договор за закуп на градежно земјиште меѓу Дирекцијата за технолошко индустриски развојни зони и компанијата Мурат Тиџарет во ТИРЗ Скопје 2
2018: Јануари, Февруари, Март, Април, Мај, Јуни, Јули, Август, Септември
2017: Јануари, Февруари, Март, Април, Мај, Јуни, Јули, Август, Септември, Октомври, Ноември, Декември
2016: Јануари, Февруари, Март, Април, Мај, Јуни, Јули, Август, Септември, Октомври, Ноември, Декември
2015: Јануари, Февруари, Март, Април, Мај, Јуни, Јули, Август, Септември, Октомври, Ноември, Декември
2014: Јануари, Февруари, Март, Април, Мај, Јуни, Јули, Август, Септември, Октомври, Ноември, Декември
2013: Јануари, Февруари, Март, Април, Мај, Јуни, Јули, Август, Септември, Октомври, Ноември, Декември
2012: Ноември, Декември