МИА Македонска информативна агенција
Фото сервис
20.09.2018 , Прес-конференција на кoпретседавачите на МПК - РМ и ЕУ Горан Милевски и Алојз Петерле(МИА/Фросина Насковиќ)
Прес-конференција на кoпретседавачите на МПК - РМ и ЕУ Горан Милевски и Алојз Петерле
2018: Јануари, Февруари, Март, Април, Мај, Јуни, Јули, Август, Септември, Октомври
2017: Јануари, Февруари, Март, Април, Мај, Јуни, Јули, Август, Септември, Октомври, Ноември, Декември
2016: Јануари, Февруари, Март, Април, Мај, Јуни, Јули, Август, Септември, Октомври, Ноември, Декември
2015: Јануари, Февруари, Март, Април, Мај, Јуни, Јули, Август, Септември, Октомври, Ноември, Декември
2014: Јануари, Февруари, Март, Април, Мај, Јуни, Јули, Август, Септември, Октомври, Ноември, Декември
2013: Јануари, Февруари, Март, Април, Мај, Јуни, Јули, Август, Септември, Октомври, Ноември, Декември
2012: Ноември, Декември