• A-
  • A
  • A+
четврток, 20 септември 2018, 

МИА Јавни набавки - 2014


ЗАВРШЕНИ ПОСТАПКИ

11. 22.10.2014 - Постапка со барање за прибирање на понуди за јавна набавка на потрошен канцелариски материјал бр.11-10/2014

10. 09.09.2014 - Постапка со барање за прибирање на понуди за јавна набавка на информатичка и фото опрема бр.10-09/2014

9. 13.08.2014 - Постапка со барање за прибирање на понуди за јавна набавка на услуга за такси превоз бр.9-08/2014

8. 23.05.2014 - Постапка со барање за прибирање на понуди за јавна набавка на услуги од авторска агенција бр.8-05/2014

7. 22.05.2014 - Постапка со барање за прибирање на понуди за јавна набавка на стоки - средства за хигиена бр.7-05/2014

6. 29.04.2014 - Постапка со барање за прибирање на понуди за јавна набавка на услуга за фиксна телефонија бр.6-04/2014

5. 24.04.2014 - Постапка со барање за прибирање на понуди за јавна набавка на услуги - користење на интернет симетрична конекција бр.5-04/2014

4. 17.02.2014 - Постапка со барање за прибирање на понуди за јавна набавка на сметководствени услуги бр.4-02/2014

3. 12.02.2014 - Постапка со барање за прибирање на понуди за јавна набавка на услуга - избор на овластен ревизор за ревизија на годишната сметка и финансиските извештаи на АД „МИА“ - Скопје за 2013 година бр.3-02/2014

2. 31.01.2014 - Постапка со барање за прибирање на понуди за јавна набавка на услуги - здравствени прегледи на вработени бр.2-01/2014

1. 10.01.2014 - Постапка со барање за прибирање на понуди за јавна набавка на патничко моторно возило по пат на финансиски лизинг бр.1-01/2014

 

МИА Јавни набавки - 2013 година