• A-
  • A
  • A+
среда, 19 септември 2018, 

МИА Јавни набавки - 2016


А. Годишен план за јавни набавки на АД „МИА“ - Скопје: види тука

A.1.Измена на годишен план за јавни набавки: види тукаБ. Објавени огласи на ЕСЈН:

12. 31.08.2016 - Набавка на гориво за моторни возила бр. 13-08/2016 

11. 05.08.2016 - Набавка на услуга за такси превоз бр.12-07/2016

10. 21.07.2016 - Набавка на услуга за хостирање на виртуелна инфраструктура од серверски оператор 11-07/2016

9. 30.05.2016 - Услуги од авторска агенција бр. 10-05/2016

8. 13.05.2016 - Хигиенски средства бр. 9-05/2016

7. 28.04.2016 - Фиксна телефонија бр. 8-04/2016

6. 09.03.2016 - Набавка на авио билети бр. 6-03/2016

5. 23.02.2016 - Набавка на Firewall со инсталација на опремата, обука на технички кадар, конфигурирање на уред и подршка на сервиси за период од (1) една година бр. 2-01/2016

4. 16.02.2016 - Набавка на сметководствени услуги бр. 5-02/2016

3. 16.02.2016 - Набавка на авио билети бр. 4-02/2016

2. 04.02.2016 - Здравствени прегледи на вработените бр.3-02/2016

1. 15.01.2016 - Ревизија на годишната сметка и финансиските извештаи на АД „МИА“ - Скопје за 2015 година бр.1-01/2016


В. Архива:

МИА Јавни набавки - 2015 година

МИА Јавни набавки - 2014 година

МИА Јавни набавки - 2013 година