• A-
  • A
  • A+
E hënë, 22 Korrik 2018, 

Gjendja e rrugëve

Gjendja e rrugëve

Gjendja e rrugëve

Shkup, 19 korrik 2018 (MIA) - Komunikacioni në rrugët shtetërore po zhvillohet nëpër rrugë të thata.... më tepër...

 
Gjendja e rrugëve

Gjendja e rrugëve

Shkup, 19 korrik 2018 (MIA) - Komunikacioni në rrugët shtetërore po zhvillohet nëpër rrugë të thata.... më tepër...

Gjendja e rrugëve

Gjendja e rrugëve

Shkup, 18 korrik 2018 (MIA) - Komunikacioni në rrugët shtetërore po zhvillohet nëpër rrugë të thata.... më tepër...

Gjendja e rrugëve

Gjendja e rrugëve

Shkup, 17 korrik 2018 (MIA) - Komunikacioni në rrugët shtetërore po zhvillohet nëpër rrugë të thata.... më tepër...

Gjendja e rrugëve

Gjendja e rrugëve

Shkup, 12 korrik 2018 (MIA) - Komunikacioni në rrugët shtetërore po zhvillohet nëpër rrugë të thata.... më tepër...

Gjendja e rrugëve

Gjendja e rrugëve

Shkup, 12 korrik 2018 (MIA) - Komunikacioni në rrugët shtetërore po zhvillohet nëpër rrugë të thata.... më tepër...

Gjendja e rrugëve

Gjendja e rrugëve

Shkup, 11 korrik 2018 (MIA) - Komunikacioni në rrugët shtetërore po zhvillohet nëpër rrugë të thata.... më tepër...

Gjendja e rrugëve

Gjendja e rrugëve

Shkup, 10 korrik 2018 (MIA) - Komunikacioni në rrugët shtetërore po zhvillohet nëpër rrugë vende-ven... më tepër...

Gjendja e rrugëve

Gjendja e rrugëve

Shkup, 9 korrik 2018 (MIA) - Komunikacioni në rrugët shtetërore po zhvillohet nëpër rrugë të thata. ... më tepër...

Gjendja e rrugëve

Gjendja e rrugëve

Shkup, 5 korrik 2018 (MIA) - Komunikacioni në rrugët shtetërore po zhvillohet nëpër rrugë të thata. ... më tepër...

Gjendja e rrugëve

Gjendja e rrugëve

Shkup, 4 korrik 2018 (MIA) - Komunikacioni në rrugët shtetërore po zhvillohet nëpër rrugë të thata. ... më tepër...

Gjendja e rrugëve

Gjendja e rrugëve

Shkup, 2 korrik 2018 (MIA) - Komunikacioni në rrugët shtetërore po zhvillohet nëpër rrugë të thata. ... më tepër...

Gjendja e rrugëve

Gjendja e rrugëve

Shkup, 2 korrik 2018 (MIA) - Komunikacioni në rrugët shtetërore po zhvillohet nëpër rrugë të thata. ... më tepër...

Gjendja e rrugëve

Gjendja e rrugëve

Shkup, 30 qershor 2018 (MIA) - Komunikacioni në rrugët shtetërore po zhvillohet nëpër rrugë të thata... më tepër...

Gjendja e rrugëve

Gjendja e rrugëve

Shkup, 28 qershor 2018 (MIA) - Komunikacioni në rrugët shtetërore po zhvillohet nëpër rrugë të lagës... më tepër...

Gjendja e rrugëve

Gjendja e rrugëve

Shkup, 27 qershor 2018 (MIA) - Komunikacioni në rrugët shtetërore po zhvillohet nëpër rrugë të lagës... më tepër...

Gjendja e rrugëve

Gjendja e rrugëve

26 qershor 2018 GJENDJA: - Komunikacioni në rrugët shtetërore po zhvillohet pa ndalesa, nëpër r... më tepër...