МИА Македонска информативна агенција
Foto-storje
Shkup, Maqedoni, 2018-02-20, Një ditë me njësinë speciale të "Tigrave"(MIA/IB)
Një ditë me njësinë speciale të "Tigrave"

Prapa deri Foto servisi