МИА Македонска информативна агенција
Foto
2017-10-06 , "Për Maqedoni më të mirë" në komunën Qendër(MIA/ZL2017)
"Për Maqedoni më të mirë" në komunën Qendër