МИА Македонска информативна агенција
Foto
2017-10-06 , Miting i BDI-së në Likovë(MIA/BDI)
Miting i BDI-së në Likovë