МИА Македонска информативна агенција
Foto
2017-10-18 , Projekt strategji për Kulturën në RM(MIA/IB)
Debat për projekt - strategjinë në kulturën e Republikës së Maqedonisë për periudhën prej vitit 2018 deri në vitin 2022