МИА Македонска информативна агенција
Foto
2018-06-22 , "Reforma në sektorin e sigurisë, qeverisjen e së drejtës dhe mekanizmat për qasje deri te drejtësia"(MIA/F.N.)
Konferencë "Reforma në sektorin e sigurisë, qeverisjen e së drejtës dhe mekanizmat për qasje deri te drejtësia"