МИА Македонска информативна агенција
Foto
2018-09-20 , Konferencë për pjesëmarrjen politike të të rinjve(MIA/Frosina Naskoviq)
Konferencë "Tejkalim i zbrazëtirës: Dialog në nivel të lartë për pjesëmarrjen politike të të rinjve dhe politikave të të rinjve me deputetët nga Ballkani Perëndimor