• A-
  • A
  • A+
E hënë, 18 Qershor 2018, 

Fillon sezoni ngrohës në Shkup

Fillon sezoni ngrohës në Shkup

Shkup, 7 tetor 2017 (MIA) - Qytetarët e Shkupit të cilët janë të kyçur në sistemin për ngrohje qendrore, prej sot furnizohen me energji ngrohëse në shtëpitë e tyre, konfirmojnë nga Ballkan Enerxhi Grup dhe ELEM Energjetika.

Saktësojnë se Komisioni rregullator për energjetikë (KRRE) dha miratimin për fillim të sezonit ngrohës para fillimit të zakonshëm, më 15 tetor për shkak të rënies së paralajmëruar të temperaturave për nesër.

Rregullativa ligjore parasheh, nëse, sipas të dhënave të Drejtorisë për punë hidrometeorologjike, parashikon që temperatura e mesme e jashtme për ditën e ardhshme është e njejtë apo më e vogël se 12 gradë Celsius, furnizimi me energji ngrohëse për konsumatorët tarifor mund të fillojë edhe para 15 tetorit, por jo edhe para 1 tetorit, dhe atë pas miratimit paraprak nga KRRE. ab/11:37

###

 

Të gjitha të drejtaj janë të mbrojtura.Ky material nuk mund të deponohet, botohet, transmetohet, korjohet dhe sërish të distribuohet në çfarëdolloj forme, pa leje me shkrim nga Ajencia Informative e Maqedonisë.