SERVISE DHE SHËRBIME

MIA PRODUKSION

Lajmet dhe përmbajtjet e tjera informative MIA (Çdo ditë  për shfrytëzuesit e saj,  përmes serviseve dhe nënservise transmeton nga 300 deri 350 përmbajtje informative, që në muaj arrijnë rreth 9.750 përmbajtje informative) i shpërndan tek shfrytëzuesit përmes e -mailit dhe në të njejtën kohë i vendos në veb-faqen e saj. I tërë produksioni përmban servise (Maqedoni, Ballkan, Evropë dhe Botë), servise speciale (në gjuhën shqipe dhe në gjuhën angleze), nënservise, buletine, foto dhe fono servis.

SERVISE
07.00-24.00 servis i vazhdueshëm për produksion të lajmeve
MAQEDONIA (në veb-faqe lajmet nga ky servis janë ndarë në 17 kategori) 
BALLKAN
EVROPË
BOTË

SERVISE SPECIALË
07.00-24.00 servis i vazhdueshëm për produksion të lajmeve në gjuhën shqipe dhe angleze
MAQEDONIA (në veb-faqe lajmet nga ky servis janë ndarë në 17 kategori) 
BALLKAN
EVROPË
BOTË

NËNSERVISE
Nënservise të specializuara, të cilat MIA i publikon sipas dinamikës së konfirmuar kohore gjatë ditës

PARALAJMËRIME - paralajmërime për ngjarje (MAQ, SHQ, ANG)

TITUJ 24 ORË - tituj nga 24 orët e kaluara (MAQ, SHQ, ANG)

INFO pako 
- kalendari astronomik (MAQ, SHQ, ANG)
- meteo UHMR (MAQ, SHQ, ANG) 
- AMLM dhe Rrugët e Maqedonisë (MAQ, SHQ, ANG)
- kalendari KOM-it (МК, ANG)
- kalendari katolik (МК, ANG) 
- kalendari i BFI-së (SHQ) 
- në ditën e sotme (МК, ANG)
- zakone dhe besime (МК)

MARKET - paralajmërim për ofertën e MIA-s për ditën vijuese (MAQ, SHQ)

BIZNES - lajme ekonomike nga Maqedonia dhe bota (MAQ, SHQ, ANG)

BE-NATO integrime - integrimet euro-atlantike (MAQ, SHQ, ANG)

TEKSTE ORIGJINALE - tekste integrale nga intitucione dhe organizata (MAQ)

SHKUP - lajme nga Shkupi (MAQ)

KORRENSPODENTË-MKD - lajme nga komunat e tjera (MAQ)

PARTI POLITIKE - aktivitetet dhe kumtesa të partive politike (MAQ)

KULTURË - kulturë dhe art (MAQ, SHQ, ANG)

EKO - ekologji (MAQ)

TELEKOMUNIKIME - lajme për sferën e telekomunikacioneve (MAQ, SHQ, ANG)

STORJE - përzgjedhje të përmbajtjeve interesante nga media të huaja (MAQ, SHQ)

INTERVISTA
- bisedime në tema aktuale (MAQ, SHQ, ANG)

RETRO 7 - ngjarjet më të rëndësishme nga java e kaluar (MAQ,  ANG)

MOZAIK -tema nga jeta, bota e xhet-setit dhe bizaritete (MAQ, SHQ, ANG)

BULETINE


Politikë dhe financa  - tema nga rajoni i  Ballkanit (e martë dhe e premte) (MAQ)
Mbrojtje dhe Siguri - tema nga rajonet e ballkanit (e martëdhe e premte) (MAQ, ANG)
Newsleter -lajme më të reja nga vendi dhe bota (çdo ditë) (ANG)
Bota e biznesit - lajme të shkurta nga biznesi dhe nga mbarë bota (çdo ditë) (MAQ)

FOTO SERVISI (MAK, SHQ, ANG)
Servisi përmban fotografi nga ngjarjet ditore në Maqedoni. Cilësia e fotografive është me rezolucion të lartë, e pështatur për mediat e shtypit dhe për stacionet televizive.
Në foto servisin mund të hyni përmes linkut FOTO në veb-faqen e MIA-s.

FONO SERVISI (MAQ)
Raporte tonike të reporterëve nga ngjarjet e ditës, në kohëzgjatje deri 90 sekonda, të cilat janë aktuale dhe të përshtatshme për programe informative ditore në radio dhe në televizione.
Të incizuara në format mp3. Për shfrytëzimin e fono servisit, është i nevojshëm programi për leximin e audio-shënimeve. Në fono servis mund të hyni  përmes linkut FONO në veb-faqen e MIA-s.

LEGJENDA
Legjenda shkruhet në fund të titullit të lajmit, i cili kërkon sqarim plotësues

!!! -kujdes
URGj - urgjent
KRGj - i korrigjuar
PLT - plotësim
PRS - i përsëritur
TRH - i tërhequr
EMBARGO - embargo deri 
FSN - fusnotë
### - fund i lajmit

Mozaik

Shitet shtëpia e modës "Versaçe"

Gazeta italiane "Koriere dela sera" sot kumtoi se ...

NASA zbuloi dy planete të reja

Vetëm pesë muaj pas nisjes, teleskopi orbital i NA...

Maqedonia e konfirmoi pjesëmarrjen në Eurovizionin 2019

Maqedonia e konfirmoi pjesëmarrjen në Eurovizionin...

Në Las Vegas hapet muzeu i marihuanës

Muzeu i marihuanës sot do të hapet në "qytetin e m...

Në Hënë ndodhet një njeri i varrosur

Në Hënë ka shumë "mbeturina" nga njerëzit që e kan...