Listë e informacioneve me karakter publik

Mbi bazë të nenit 8 të Ligjit për përdorimin e lirë të informacioneve me karakter publik (Gazeta zyrtare e RM-së nr. 13/2006, 86/2008, 6/2010) Shoqata aksionere "Agjencia Informative e Maqedonisë" - Shkup, në pronësi shtetërore, si posedues të informacioneve me karakter publik, si person zyrtar që do të ndërmjetësojë gjatë realizimit të së drejtës për përdorim të lirë të informacioneve me karakter të lirë e cakton:

Daniela Dimitrieva

Adresa: rruga "Bojmia" K-2, 1000 Shkup
tel .02-2461-600 lok.237
e-mail daniela.dimitrieva@mia.mk

Dokumente:

1. Kërkesë për përdorimin e informacioneve me karakter publik
2. Vërtetim për pranimin e kërkesës
3. Listë e informacioneve me karakter publik

Mozaik

Shitet shtëpia e modës "Versaçe"

Gazeta italiane "Koriere dela sera" sot kumtoi se ...

NASA zbuloi dy planete të reja

Vetëm pesë muaj pas nisjes, teleskopi orbital i NA...

Maqedonia e konfirmoi pjesëmarrjen në Eurovizionin 2019

Maqedonia e konfirmoi pjesëmarrjen në Eurovizionin...

Në Las Vegas hapet muzeu i marihuanës

Muzeu i marihuanës sot do të hapet në "qytetin e m...

Në Hënë ndodhet një njeri i varrosur

Në Hënë ka shumë "mbeturina" nga njerëzit që e kan...